Wie zijn wij?

cropped-Paula-Geerts-Logo-Final-01.jpgScouting Paula Geertsgroep uit Hoofddorp is een vereniging bestaande uit ongeveer honderdvijftig leden, verdeeld over zeven speltakken (leeftijdsgroepen). Tot elf jaar doen de kinderen hun activiteiten op het land. Zodra ze overvliegen naar de Scheepsmaatjes gaan ze in de zomermaanden leren zeilen op de Westeinderplassen.

Onze vereniging draait volledig op vrijwilligers. Een enthousiast leidingteam bedenkt de programma’s en voert deze op de opkomstdagen ook zelf met de leden uit. Iedere speltak heeft een teamleider die voor u veelal het aanspreekpunt van de speltak zal zijn. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over de speltak of de vereniging, dan kunt u zich altijd tot de teamleider van de speltak wenden.

Naast het leidingteam hebben wij ook een bestuur, bestaande uit een groepsvoorzitter, een secretaris, een penningmeester en een groepsbegeleider. De bijbehorende namen en contactgegevens vindt u onder het kopje bestuur.

Dan hebben we nog een actiecoördinator, die alle acties die gelopen worden coördineert en aanstuurt, een webteam, die de website beheert en aanpast waar nodig en als laatste zijn er nog vrijwilligers actief in de zogenaamde materialencommissie. Aan het hoofd van de materialencommissie staat de beheerder, hij onderhoudt samen met zijn klusteam ons clubhuis.

Klik hier voor de informatiefolder van Scouting Nederland (pdf)laat je uitdagen

Voor de leden administratie maken we gebruik van SOL, Scouts Online van Scouting Nederland. Leden kunnen daarin ook zelf zorgen dat hun gegevens zoals telefoonnummers en e-mail adressen up to date zijn zodat we als leiding en bestuur de leden kunnen bereiken.