Geschiedenis Paula Geerts

Onze scoutingvereniging is opgericht in 1946 en vernoemd naar een meisje wat leefde in Nijmegen tijdens de tweede wereldoorlog. Paula Geerts schreef vrij regelmatig in haar paula-geerts-dagboekdagboek en hierin beschreef ze een dag waarop ze naar zee was geweest en voor het eerst van haar leven een zeemeeuw zag. Dit had flink indruk op haar gemaakt. Vandaar dat ons logo van een vogel is.

Door een bombardement op Nijmegen van de Engelsen is ze om het leven gekomen. Haar dagboek is later gevonden en uitgegeven. Hierin komt ook haar sterk geloofsovertuiging in naar voren.

baden-powellLord Baden Powell
De “vader” van alle Scouting verenigingen over de hele wereld.
Één van die verenigingen is Paula Geerts uit Hoofddorp.
Lees verder hoe onze vereniging is ontstaan en uitgegroeid tot één van de grotere groepen van Nederland.

Wie was Paula Geerts?
Paula Geerts werd geboren op 11 februari 1922. Na de lagere school bezocht Paula het lyceum te Roozendaal. van juli 1936 tot juli 1938 heeft zij een dagboek bijgehouden.
Dat was dus van haar 14e tot haar 16e jaar. In 1939 werd zij studente aan de R.K. universiteit te Nijmegen. In de nacht van 10 mei 1940 maakte zij een luchtgevecht mee in ‘s-Hertogenbosch. paula-geertsZij vluchtte per fiets naar haar ouders in Roozendaal en dacht toen dat ze gered was. De volgende nacht viel er een bom op het huis van haar ouders en Paula en haar enige broer Olav kwamen allebei om. Paula is dan 18, Olav 17 jaar. Haar dagboek werd gevonden en in 1941 uitgegeven. In dit dagboek komt haar diepgelovigheid tot uiting. Mede daarom hebben de oprichters van toen de nieuwe gidsengroep in Hoofddorp haar naam gegeven. De oprichtster was mevrouw van de Peet.

Geschiedenis Paula Geertsgroep. 
Locaties
De Paula Geertsgroep heeft vanaf de oprichting op de volgende locaties gezeten:

  • De zolder van de Jozefschool aan de Kruisweg.
  • De toenmalige tribune van de Hoofddorpse voetbalvereniging.
  • De schuur van de Mentzhoeve.
  • De Dukdalf in het Arnolduspark.
  • Clubhuis `t Honk aan het Leenderbos.

Belangrijke mijlpalen

1946 – Op 6 april had de eerste kringbijeenkomst plaats van de junior-gidsen.
1948 – Kwamen er ook senior-gidsen (nu sherpa’s) bij.
1951 – Werden de kabouters opgericht. In de zestiger jaren gaf mevr. van de Peet het stokje van groepsleidster over aan mevr. Caarls (van Dongen).
1973 – Wordt mevrouw Duyn de nieuwe groepsleidster.
1977 – Doordat er geen eigen clubhuis is en men van hot naar her moet verhuizen gaat het leden aantal van de gidsen hard achteruit. Men besluit om informatie in te winnen bij een watergroep. Men verandert dan van landgroep naar een watergroep.
1979 – De Paula Geertsgroep krijgt samen met de St. Maartengroep en drumband Excelsior een eigen onderkomen in de Dukdalf en zij vormen samen één bestuur.
1981 – Op 11 maart komen de eerste jongens bij de groep en wordt de St. Joris welpenhorde gestart.
1984 – Scheidde de Paula Geertsgroep zich af van St. Maarten en Excelsior en kwam op eigen benen te staan en werd Stichting Paula Geerts.
1988 – In juli wordt de eerste paal van het huidige clubhuis `t Honk geslagen en op 2 november start de bevergroep ( 5 – 7 jaar ).
1989 – Opening van `t Honk door burgemeester van Dulst. Start van de wilde vaart ( 16 – 18 jaar ). Start van de loodsenstam ( vanaf 18 jaar ).
1996 – 50 jarig bestaan van de Paula Geerts groep.
1998 – Na bijna 25 jaar bij de Paula Geertsgroep te zijn geweest treedt mevrouw Duyn terug en wordt de heer Brinkman de nieuwe voorzitter.
2003 – Ton Brinkman neemt afscheid als voorzitter van de Paula Geertsgroep. Erik Janssen neemt het voorzitterschap over.
2008 – Peter Zijderveld wordt de nieuwe voorzitter.
2010 – Scouting Nederland bestaat 100 jaar, dat wordt o.a. gevierd met de Scouts2day dag in Utrecht en het zomerkamp JubJam in Roermond.
2010 – De speltak “kabouters” wordt landelijk afgeschaft en ook de meiden gaan door als “welpen” Onze meiden gaan de Shanti Horde heten.
2012 – Een nieuw bestuur met Arjen Bos als voorzitter.
2016 – Scouting Paula Geerts bestaat 70 jaar.
2016 – Arjen wordt penningmeester en Roland Ivens wordt voorzitter.