Geschiedenis Paula Geerts groep

Lord Baden Powell
De “vader” van alle Scouting verenigingen over de hele wereld.
Één van die verenigingen is Paula Geerts uit Hoofddorp.
Lees verder hoe onze vereniging is ontstaan en uitgegroeid tot één van de grotere groepen van Nederland.

Paula Geerts werd geboren op 11 februari 1922. Na de lagere school bezocht Paula het lyceum te Roozendaal. Van juli 1936 tot juli 1938 heeft zij een dagboek bijgehouden.
Dat was dus van haar veertiende tot haar zestiende. In 1939 werd zij studente oude talen aan de R.K. Universiteit te Nijmegen. In de nacht van 10 mei 1940 maakte zij een luchtgevecht mee in ‘s-Hertogenbosch.  Zij vluchtte per fiets naar haar ouders in Roozendaal en dacht toen dat ze gered was. De volgende nacht zijn Paula en haar enige broer Olav omgekomen door bomscherven. Paula is dan 18 jaar. Olav is 17 jaar. Haar dagboek werd gevonden en in 1941 uitgegeven. In dit dagboek komt haar diepgelovigheid tot uiting. Mede daarom hebben de oprichters van toen de nieuwe gidsengroep in Hoofddorp haar naam gegeven. De oprichtster was mevrouw van de Peet.

Locaties
De Paula Geertsgroep heeft vanaf de oprichting op de volgende locaties gezeten:

De Dukdalf Arnoldsupark
’t Honk rond 1990

Boten uit het water plm. 1978

  • De zolder van de Jozefschool aan de Kruisweg.
  • De toenmalige tribune van de Hoofddorpse voetbalvereniging.
  • De schuur van de Mentzhoeve.
  • De Dukdalf in het Arnolduspark.
  • Clubhuis `t Honk aan het Leenderbos.

Belangrijke mijlpalen

1946 – Op 6 april had de eerste kringbijeenkomst plaats van de junior-gidsen.

1948 – Kwamen er ook senior-gidsen (nu sherpa’s) bij.

1951 – Werden de kabouters opgericht. In de zestiger jaren gaf mevr. van de Peet het stokje van groepsleidster over aan mevr. Caarls (van Dongen).

1973 – Wordt mevrouw Duyn de nieuwe groepsleidster.

1977 – Doordat er geen eigen clubhuis is en men van hot naar her moet verhuizen gaat het leden aantal van de gidsen hard achteruit. Men besluit om informatie in te winnen bij een watergroep. Men verandert dan van landgroep naar een watergroep.

1979 – De Paula Geertsgroep krijgt samen met de St. Maartengroep en drumband Excelsior een eigen onderkomen in de Dukdalf en zij vormen samen één bestuur.

1981 – Op 11 maart komen de eerste jongens bij de groep en wordt de St. Joris welpenhorde gestart.

1984 – Scheidde de Paula Geertsgroep zich af van St. Maarten en Excelsior en kwam op eigen benen te staan en werd Stichting Paula Geerts.

1988 – In juli wordt de eerste paal van het huidige clubhuis `t Honk geslagen en op 2 november start de bevergroep ( 5 – 7 jaar ).

1989 – Feestelijke opening van `t Honk op het Leenderbos door burgemeester van Dulst. Start van de wilde vaart ( 16 – 18 jaar ). Start van de loodsenstam ( vanaf 18 jaar ).

1996 – 50 jarig bestaan van de Paula Geerts groep.

1998 – Na bijna 25 jaar bij de Paula Geertsgroep te zijn geweest treedt mevrouw Duyn terug en wordt de heer Brinkman de nieuwe voorzitter.

2003 – Ton Brinkman neemt afscheid als voorzitter van de Paula Geertsgroep. Erik Janssen neemt het voorzitterschap over.

2006 – 60 jarig bestaan, gevierd met o.a. een weekendkamp met alle leden, leiding en bestuur.

2008 – Peter Zijderveld wordt de nieuwe voorzitter.

2010 – Scouting Nederland bestaat 100 jaar, dat wordt o.a. gevierd met de landelijke Scouts2day dag in Utrecht en het nationale zomerkamp JubJam in Roermond.

2010 – De speltak “kabouters” wordt landelijk afgeschaft en ook de meiden gaan door als “welpen” Onze meiden gaan de Shanti Horde heten.

2010 – Oprichting van de plusscout speltak voor leden (en leiding) van 18 jaar en ouder.

2012 – Een nieuw bestuur met Arjen Bos als voorzitter.

2016 – Scouting Paula Geerts bestaat 70 jaar.

2016 – Arjen wordt penningmeester en Roland Ivens wordt voorzitter.

2016 – De plusscouts gaan weer actiever opkomsten houden, één keer per maand een activiteit. Dit n.a.v. de maandelijkse leidingborrel tijdens ons jubileumjaar.

2020 – het wereldwijde Corona virus heeft ook gevolgen voor Scouting. Gezamenlijke opkomsten mogen niet meer. Maar Scouts zijn flexibel en creatief. We gaan volop aan de slag met digitale opkomsten.

2020 – na een succesvolle flyer-actie in september voor nieuwe jeugdleden hebben we een 2e welpen jongensgroep gestart. Deze gaat de welpen Mowglibende heten.

2021 – Een jubileumjaar! We bestaan 75 jaar. Een groot gezamenlijk zomerkamp op het Scouting landgoed in Zeewolde met alle leden. Bevers, Welpenwolven, Welpen Mowgli, Shanti’s, scheepsmaatjes, junioren, Wilde Vaart, loodsen, leiding, plusscouts, bestuur en vrienden hebben er aan meegedaan.

2021 – Komt er een nieuwe sleper? Zie de speciale pagina daarover.

2023 – de nieuwe sleper is er, de eerste hybride Scoutingsleper in Nederland. Gedoopt met de naam LocEmotion.